Послуги

 > 

Культура та культурна спадщина

 > 

(006-10) Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява на отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Заява громадян у кількості не менше десяти осіб, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку (у довільній формі)
  3. Статут (положення) релігійної громади
  4. Належним чином засвідчена копія рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів – протокол загальних зборів віруючих громадян або установчого релігійного з'їзду, конференції тощо
  5. Належним чином засвідчена копія документа про право власності чи користування приміщенням, або письмова згода власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні)
  6. Заява за підписом керівника або уповноваженого представника релігійної громади (у довільній формі) / (подається у разі реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції)
  7. Статут (положення) релігійної громади у новій редакції (подається у разі реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції)
  8. Належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначеного у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади, із зазначенням списку учасників цих загальних зборів / (подається у разі реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції)
  9. Оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання документів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змінами, що до нього вносились), та оригінал свідоцтва, виданого органом реєстрації (якщо таке видавалося) / (подається у разі реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції)
  10. У разі зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано належним чином засвідчену копію документа про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні) / (подається у разі реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції)
  11. Документ, що посвідчує особу
  12. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
  13. РНОКПП
  14. Опис (оформлюється адміністратором)
  15. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
  2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-XII
  3. Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187- VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами)
  4. Рішення Одеської міської від 10.06.2015 № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення). 

Перелік необхідних документів для отримання адміністративної послуги:

1.Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином.
2.Заява громадян у кількості не менше десяти осіб, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку (у довільній формі).
3.Статут (положення) релігійної громади.
4.Належним чином засвідчена копія рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів – протокол загальних зборів віруючих громадян або установчого релігійного з'їзду, конференції тощо.
5.Належним чином засвідчена копія документа про право власності чи користування приміщенням, або письмова згода власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні).

Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції:

1.Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином.
2.Заява за підписом керівника або уповноваженого представника релігійної громади (у довільній формі).
3.Статут (положення) релігійної громади у новій редакції.
4.Належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначеного у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади, із зазначенням списку учасників цих загальних зборів.
5.Оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання документів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змінами, що до нього вносились), та оригінал свідоцтва, виданого органом реєстрації (якщо таке видавалося).
6.У разі зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано належним чином засвідчену копію документа про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні).

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

 

Один із зазначених документів:

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про повернення документів супровідним листом із роз’ясненням причин такого повернення

- Лист-відмова Одеської обласної державної адміністрації у реєстрації статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього.