Послуги

 > 

Культура та культурна спадщина

 > 

(005-3) Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява на отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Заява встановленного зразка на ім'я директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
  3. Копія охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини, укладеного з органом охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
  4. Науково-проектна документація, погоджена органом охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації та затверджена у встановленому порядку та/або копія листа органу охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про погодження науково-проектної документації
  5. Копії документів, які свідчать про наявність у головного архітектора проекту, керівників та виконавців робіт освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів для проведення відповідних робіт (у разі потреби)
  6. Копія довіреності (у разі потреби)
  7. Підпис відповідального за проведення технічного нагляду (у разі потреби)
  8. Підпис відповільного за проведення авторського нагляду (у разі потреби)
  9. Копія ліцензії організації, що виконуватиме реставраційні або інші роботи
  10. Згода власників будівлі або (та) власників прилеглих приміщень
  11. (Для археологічних розвідок, розкопок) Заява про надання адміністративної послуги встановленого зразка
  12. Заява встановленого зразка на ім'я директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
  13. Копія кваліфікаційного документа встановленої форми на проведення археологічних розвідок (відкритий лист), виданого кваліфікаційною радою
  14. Оригінал дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на проведення археологічних розвідок, розкопок, що потребує реєстрації
  15. Документ, що посвідчує особу
  16. Документ, що підтверджує повноваження особи
  17. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  18. Опис (оформлюється адміністратором)
  19. Лист про проходження справи (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 08.06.2000 № 1805-ІІІ "Про охорону культурної спадщини"
  2. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
  3. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"
  4. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: 
- для дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони - на строк проведення робіт; 
- для реєстрації дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок - на строк дії дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги: 

Для дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони:
- надана недостовірна або застаріла інформація;
- відсутність вичерпного переліку документів;
- невідповідність організаційно-функціональної діяльності суб'єкта господарювання вимогам щодо виконання робіт на пам'ятках культурної спадщини або відповідним ліцензійним умовам.

Для реєстрації дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок:
- надана недостовірна або застаріла інформація;
- відсутність вичерпного переліку документів.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Дозвіл на проведення робіт (з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування та інших) на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони або лист з обгрунтуванням причин відмови; 

Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок або лист з обгрунтуванням відмови у реєстрації