Послуги

 > 

Екологія

 > 

(032-6) Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) (Одеський рибоохоронний патруль)

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява про отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Заява суб'єкта звернення в довільній формі, у якій повинно вказуватися:
  3. - назва документа дозвільного характеру;
  4. - вид діяльності згідно з КВЕД;
  5. - для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
  6. - для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних
  7. У разі коли вилучені водні біоресурси або перероблені продукти вилову призначені для внутрішньоторговельних операцій, заява подається українською мовою; зовнішньоторговельних - англійською мовою
  8. Документ, що посвідчує особу
  9. Документ, що підтверджує повноваження особи
  10. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  11. Опис (оформлюється адміністратором)
  12. Лист про проходження справи (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 6 вересня 2012 року № 5203-VI
  2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6 вересня 2005 року № 2806-VI
  3. Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19 травня 2011 року № 3392-VI
  4. Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" від 8 липня 2011 року № 3677-VI (ст. 24)
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 596 "Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)"
  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги:  строк дії підтвердження обмежується строком завершення зовнішньотоговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:  
- подання судновласником документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі; 
- виявлення в документах, поданих судновласником, недостовірних відомостей.

Відмова у видачі адміністративної послуги/документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову або повідомлення про відмову в його видачі