Послуги

 > 

Освіта

 > 

(007-1) Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про отримання ліцензії (додаток 22 до Ліцезійних умов)
  3. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
  4. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
  5. Письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці
  6. Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання
  7. Копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)
  8. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах
  9. Документ, що посвідчує особу
  10. Документ, який підтверджує повноваження (у разі подання заяви уповноваженою особою)
  11. РНОКПП
  12. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  13. Опис (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 06.09.2012 №5203 "Про адміністративні послуги"
  2. Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності"
  3. Закону України від 13.05.1999 №651-ХІV "Про загальну середню освіту" ст. 8 п. 1
  4. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187
  5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1022 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг", зареєстрованого в Мінюсті України 03.10.2012 №1685/21997
  6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012р. №1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення). 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги:
Плата в розмірі 10% від одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування. Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР 

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Увага! У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Один із зазначених документів:

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії; 

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.