Послуги

 > 

Освіта

 > 

(007-6) Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти (додаток 28 до Ліцензійних умов)
  3. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
  4. Письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особ - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці
  5. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти)
  6. Опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках (додаток 29)
  7. Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (додатково подає фізична особа - підприємець)
  8. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації (додатково подає фізична особа - підприємець)
  9. копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (додатково подає фізична особа - підприємець)
  10. Медична довідка встановленого зразка (додатково подає фізична особа - підприємець)
  11. Документ, що посвідчує особу
  12. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
  13. РНОКПП
  14. Опис (оформлюється адміністратором)
  15. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 06.09.2012 №5203 "Про адміністративні послуги"
  2. Закону України від 01.06.2000 №1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ст. 9 п. 7
  3. Закон України від 11.07.2001р. №2628-ІІІ "Про дошкільну освіту" ст. 11 п. 3
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (п. 2 підпункту 2, п. 3, п. 11 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019
  5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1022 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг", зареєстрованого в Мінюсті України 03.10.2012 №1685/21997
  6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012р. №1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"
  7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №847 "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умовнадання освітнх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів"
  8. Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 19.03.2004р. №215/А2004 "Про ліцензування освітніх послуг"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення). 

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги:
Плата в розмірі 10% від одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування. Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР  

Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою 

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

 

Один із зазначених документів:

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії; 

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.