Послуги

 > 

Транспорт

 > 

(017-2) Погодження схеми організації дорожнього руху

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Схема організації дорожнього руху
  3. Документ, що посвідчує особу
  4. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги»
  2. Закон України «Про дорожній рух»
  3. Закон України «Про благоустрій населених пунктів», п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 10
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»
  5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
  6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 р. № 103 Про затвердження ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
  7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.12.2014 № 1484 «Про прийняття нормативних документів України та пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, міжнародного та європейських стандартів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні»
  8. Наказ Держстандарту України від 03.06.02 р. № 326 затверджено ДСТУ 4092-2002 Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки
  9. Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами)
  10. Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)
  11. Рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1631-VI «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції»
  12. Рішення Одеської міської ради від 30.01.2019 № 4189-VII «Про заходи щодо підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради» (додаток 3 до рішення - Положення про департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

Строк дії адміністративної послуги:- 

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідного для отримання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

3. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

 Погодження схеми організації дорожнього руху, або лист з обґрунтуванням підстав відмови