Послуги

 > 

Транспорт

 > 

(008-16) Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином (оформлюється адміністратором)
  2. Письмова заява власника за формою за зразком згідно з додатками 1 або 2 до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8
  3. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження великотоннажним та іншим технологічним транспортним засобом
  4. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, та які реєструються вперше
  5. Переклад на українську мову оригіналу декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, у разі, коли декларація складена іноземною мовою
  6. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу
  7. Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу (для великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження)
  8. Копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою (для великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію)
  9. Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності - довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу (для реєстрації великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку)
  10. Копія статуту (із записом про правонаступництво) та передавального акту (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) (для реєстрації великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу за новим суб’єктом господарювання у разі отримання його власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб’єкта господарювання)
  11. Реєстрація самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення технічного огляду, наявності ідентифікаційних номерів основних складових частин (вузлів і агрегатів) та надання власником документів, що підтверджують факт їх придбання
  12. Документ, що посвідчує особу
  13. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги»
  2. Закон України «Про дорожній рух»
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»
  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
  6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2015 року № 340 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці»
  7. Рішення Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4187-VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами)
  8. Рішення Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:
Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:
1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідного для отримання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей;

4. Технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів на підлягають реєстрації.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048) 705 55 55 (з мобільного).

Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу встановленого зразка та присвоєння номерного знаку або лист з обґрунтуванням підстав відмови