Послуги

 > 

Транспорт

 > 

(030-8) Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява (зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи)
  3. Інформація щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка В до ДОПНВ (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)
  4. Інформація щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та копія наказу (договору) щодо його призначення
  5. Копія чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
  6. У разі перевезення вибухових матеріалів і речовин, бойових припасів до вогнепальної зброї - інформацію про дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією
  7. Інформація щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)
  8. Копія квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження
  9. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника
  10. Документ, що посвідчує особу
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"
  2. Закон України від 02.03.2000 № 1511-ІІІ "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)"
  3. Закон України від 06.04.2000 № 1644-ІІІ "Про перевезення небезпечних вантажів"
  4. Закон України від 30.06.1993 № 3353-ХІІ "Про дорожній рух"
  5. Закон України від 06.09.2005 № 2806-ІV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
  6. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VІ "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
  7. Закон України від 06.09.2012 №5203-VI "Про адміністративні послуги"
  8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів"
  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 "Про правила дорожнього руху"
  11. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"
  12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check»
  13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг»
  14. Наказ МВС України від 04.08.2018 р. № 656 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів"
  15. Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 р. № 73 "Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції" (зі змінами)
  16. Наказ Департаменту патрульної поліції від 07.11.2015 р. № 1/4 "Про затвердження Положення про управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції" (зі змінами внесеними наказом Департаменту патрульної поліції № 6012 від 08.12.2017 р.)
  17. Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами)
  18. Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів видається на одноразовий проїзд; у разі здійснення постійних проїздів за однаковим маршрутом тим самим транспортним засобом з тими самими вантажами погодження може видаватися на кілька проїздів. Строк дії погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів не має перевищувати терміну дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР 

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:  
- подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження;
- виявлення в документах недостовірних відомостей.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів або лист з обгрунтуванням причини відмови у видачі погодження