Послуги

 > 

Будівництво

 > 

(045-8) Дозвіл на виконання будівельних робіт (Управління ДАБК Одеської міської ради)

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином (оформлюється адміністратором)
  2. Заява про отримання дозволу за формою згідно з додатком 10 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466
  3. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466)
  4. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту
  5. Нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, капітального ремонту
  6. Проектна документація, у тому числі для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції:
  7. Містобудівні умови та обмеження або лист уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об’єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються
  8. Технічні умови щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби
  9. Технічні умови щодо водопостачання та водовідведення або лист розробника проекту про відсутність потреби
  10. Технічні умови щодо електропостачання або лист розробника проекту про відсутність потреби
  11. Технічні умови щодо газопостачання або лист розробника проекту про відсутність потреби
  12. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
  13. Генеральний план на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000
  14. План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000
  15. Плани поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель)
  16. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації
  17. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника
  18. Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником
  19. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником
  20. Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником
  21. Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)
  22. Документ, що посвідчує особу
  23. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"
  2. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
  3. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
  4. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"
  5. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 "Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт"
  7. Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 №4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (зі змінами)
  8. Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: дозвіл на виконання будівельних робіт чинний до завершення будівництва.

Підставою для повернення вхідного пакету документів адміністратором Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради є виявлення неповного пакету документів.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
1. Неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3. Виявлення недостовірних відо- мостей у поданих документах;
4. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги, передбачений Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466:
1. Невідповідність цільового призначення земельної ділянки;
2. Наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія).

Термін виконання:

Протягом п’яти робочих днів - прийняття рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.
Не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про видачу дозволу - надсилання на адресу електронної пошти замовника будівництва сканованої копії виданого дозволу.
Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви - надсилання замовнику (його уповноваженій особі) відмови в паперовій формі з обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

 

Видача дозволу на виконання будівельних робіт за формою, наведеною у додатку 9 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (у паперовому вигляді та його скановану копію на адресу електронної пошти замовника), або відмова у видачі дозволу з обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466, та внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів