Послуги

 > 

Батькам

 > 

(009-1) Державна реєстрація народження

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про державну реєстрацію народження (формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру)
  3. Паспорти або паспортні документи, що посвідчують суб’єктів/суб’єкта звернення
  4. Документ, що засвідчує народження дитини (медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони тощо)
  5. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
  2. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-VI
  3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III
  4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
  5. Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 7-93
  6. Розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р
  7. Постанова КМУ «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 10.11.2010 № 1025
  8. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я» від 09.01.2013 № 9
  9. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 18.10.2000 № 52/5
  10. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» від 29.08.2018 № 2825/5
  11. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 24.07.2008 № 1269/5
  12. Рішення Одеської міської ради «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами) від 17.12.2013 р. № 4187-VI
  13. Рішення Одеської міської ради «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами) від 10.06.2015 р. № 6703-VI

ПОСЛУГА ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ ТРИВАЮТЬ УЗГОДЖУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ!

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Заява та документи* подаються до Центру надання адміністративних послуг особисто заявником для державної реєстрації народження дитини відповідно до статтей 122, 135 Сімейного кодексу України
(у разі звернення із заявою про державну реєстрацію народження, поданою не пізніше одного місяця від дня народження дитини)

*Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в уставновленому порядку.
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги:
Послуга надається безоплатно.


Строк надання адміністративної послуги:
Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного). 

1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:
а) свідоцтва про народження дитини;
б) свідоцтва про народження дитини та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження.
2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження.