Послуги

 > 

Паспортні послуги

 > 

(012-17) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява на отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Заява-анкета
  3. Паспорт громадянина України, що підлягає обміну
  4. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну
  5. Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб)
  6. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб)
  7. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита, або оригінал документа про звільнення від його сплати
  8. Документи, що підтверджують надання пільг для осіб, що звільняються від оплати частки вартості адміністративної послуги
  9. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів:про місце проживання,про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені,довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб)
  10. Протокол про адміністративне правопорушення (у разі вчинення адміністративного правопорушення оформлюється адміністратором відповідно до ст 197 КУпАП)
  11. Заява та документ, що підтверджує зміну транслітерації
  12. Документ, що посвідчує особу
  13. РНОКПП
  14. Опис (оформлюється адміністратором)
  15. Талон попереднього запису на прийом (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"

Заява-анкета і документи подаються в Центр надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання особисто громадянином України.

Бездомна особа подає документи за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

У разі визнання судом заявника обмежено дієздатним або недієздатним, оформлення та видача паспорта громадянина України здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР 

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048) 705-55-55 (з мобільного телефону)

Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм