Послуги

 > 

Реєстрація місця проживання

 > 

(044-17) Внесення змін про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування, реєстру територіальної громади та інших форм звітності

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява на отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Документи, на підставі яких здійснюється внесення змін
  3. Документ, що посвідчує особу
  4. РНОКПП
  5. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
  6. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  7. Опис (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 № 5203-VI
  2. Постанова КМУ "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" від 02.03.2016 № 207
  3. Наказ директора Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради від 25.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку оформлення довідки про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи на території м.Одеси адміністраторами Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради"

Місце звернення.
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради та його структурні підрозділи.

Підстави для надання адміністративної послуги.
Якщо зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

або інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)

штамп зняття з реєстрації місця проживання особи проставляється в такому документі у разі звернення особи.

У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних та із подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру.

За бажанням особи ці відомості безоплатно вносяться до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування.

Послуга надється безкоштовно.

Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 ( з мобільного телефону).

Відмітка про зняття з реєстрації місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання.
Довідка про зняття з реєстрації місця проживання дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України або посвідку на тимчасове/постійне проживання в Україні у формі картки.
Внесення змін до реєстру територіальної громади, передача інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.