Послуги

 > 

Одеська обласна державна адміністрація (Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності)

 > 

(001-70) Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (поза межами населених пунктів в Одеській області)

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява на отримання адміністративної послуги (оформлюється адміністратором)
  2. Заява про видачу дозволу у довільній формі, в якій повинна міститись така інформація: - для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; - для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку в паспорті) та згода на обробку персональних даних; - про місце розташування рекламного засобу; - про підстави набуття права користування цим місцем та термін такого користування
  3. Документ, що посвідчує особу
  4. Документ, що підтверджує повноваження особи
  5. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  6. Опис (оформлюється адміністратором)
  7. Лист про проходження справи (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 № 5203-VI;
  2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-IV;
  3. Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 № 3392-VI;
  4. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР;
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 "Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів";
  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: дозвіл видається на строк дії договору, якщо менший строк дії дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги: 
- подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно зі встановленим переліком; 
- виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
- інші підстави, встановлені законом.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (поза межами населених пунктів в Одеській області) або лист-відмова у видачі дозволу