Послуги

 > 

Одеська обласна державна адміністрація (Департамент освіти і науки)

 > 

(007-2) Переоформлення ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про переоформлення ліцензії
  3. Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії
  4. Документ, що посвідчує особу
  5. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
  6. РНОКПП
  7. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
  8. Опис (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 06.09.2012 №5203 "Про адміністративні послуги"
  2. Закону України від 01.06.2000 №1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ст. 9 п. 7
  3. Закону України від 13.05.1999 №651-ХІV "Про загальну середню освіту" ст. 8 п. 1
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (п. 2 підпункту 2, п. 3, п. 11 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019
  5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1022 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг", зареєстрованого в Мінюсті України 03.10.2012 №1685/21997
  6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012р. №1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"
  7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №847 "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умовнадання освітнх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів"
  8. Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 19.03.2004р. №215/А2004 "Про ліцензування освітніх послуг"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Підстава отримання адміністративної послуги:
- звернення ліцензіата за переоформленням ліцензії у разі якщо вона оформлена до набрання чинності Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" 
- прийняття спадщини

Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім’я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.
У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

 

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії.

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.