Послуги

 > 

Одеська обласна державна адміністрація (Департамент освіти і науки)

 > 

(007-3) Анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява суб’єкта господарювання про анулювання власної ліцензії
  3. Копія свідоцтва про смерть (у разі смерті фізичної особи-підприємця)
  4. Документ, що посвідчує особу
  5. Документ, який підтверджує повноваження (у разі подання заяви уповноваженою особою)
  6. РНОКПП
  7. Опис (оформлюється адміністратором)
  8. Талон запису на прийом (оформлюється адміністратором)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України від 06.09.2012 №5203 "Про адміністративні послуги"
  2. Закону України від 01.06.2000 №1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ст. 9 п. 7
  3. Закону України від 13.05.1999 №651-ХІV "Про загальну середню освіту" ст. 8 п. 1
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (п. 2 підпункту 2, п. 3, п. 11 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019
  5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1022 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг", зареєстрованого в Мінюсті України 03.10.2012 №1685/21997
  6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012р. №1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"
  7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №847 "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умовнадання освітнх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів"
  8. Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 19.03.2004р. №215/А2004 "Про ліцензування освітніх послуг"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

Підстава для одержання адміністративної послуги: 
Намір суб'єкта господарювання припинити провадити освітню діяльність у повної загальної середньої освіти

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 ( з мобільного телефону) 

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про анулювана ліцензія або відмова в анулюванні ліцензії

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день