Послуги

 > 

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

 > 

(044-2) Зняття з реєстрації місця проживання особи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про зняття з реєстрації місця проживання, Додаток 11 (оформлюється адміністратором)
  3. Судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
  4. Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
  5. Свідоцтво про смерть
  6. Документи, що свідчать про припинення підстав перебування на території України іноземців та осіб без громадянства
  7. Документи, що свідчать про припинення підстав на проживання або перебування особи у соціальній установі, заклада соціального обслуговування та соціального захисту
  8. Документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням
  9. Паспорт або інший документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання
  10. Свідоцтво про народження
  11. Військовий квиток або посвідчення про приписку
  12. Документ, що посвідчує особу законного представника
  13. Документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника
  14. Згода інших законних представників
  15. Дозвіл на виїзд за кордон (відкрепний талон)
  16. РНОКПП
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 № 5203-VI
  2. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 № 1382-ІV
  3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III
  4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
  5. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X
  6. Постанова КМУ "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" від 02.03.2016 № 207

Місце звернення
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради та його структурні підрозділи

До яких документів вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання
- паспорт громадянина України;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідки на постійне проживання;
- посвідки на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР

Чи можна здійснити зняття з реєстрації місця проживання через представника
Так. Представник додатково подає документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника (нотаріально засвідчена довіреність).

Чи потрібна згода другого з батьків на зняття з реєстрації місця проживання дитини
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Особливості зняття з реєстрації місця проживання дітей
Дитина, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання особисто.
Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

 Додаткова інформація
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання. У такому випадку адміністративний збір стягується лише за одну послугу.
Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 ( з мобільного телефону).

 

 

 

Відмітка про зняття з реєсрації місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання.
Довідка про зняття з реєсрації місця проживання дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України або посвідку на тимчасове/постійне проживання в Україні у формі картки.